VVD Tweede Kamerlid Malik Azmani in Kampen voor informatie over winkeldiefstallen

Malik Azmani heeft zich laten informeren door burgemeester Koelewijn, de politie en het COA over het grote aantal winkeldiefstallen in Kampen o.a door asielzoekers uit veilige landen. Na deze ontmoeting heeft de lokale VVD fractie samen met Malik enkele ondernemers bezocht en hen aangehoord over deze bedreigende situatie in de winkelcentra en wat dat men hen doet.

De delegatie is geschrokken van de verhalen en wat men zoal heeft meegemaakt. Er zijn ook vormen van bedreigingen geuit. Lang niet altijd wordt aangifte gedaan. Dat vraagt veel tijd, bovendien loopt de dader eerder vrij op straat dan dat de aangifte is afgehandeld. De winkeliers waren unaniem vol lof over het snelle, daadkrachtige en doelgerichte optreden van de politie.

De locale VVD fractie Kampen vindt het belangrijk op locatie de feiten waar te nemen en in gesprek te gaan met betrokkenen die de problematiek ervaren hebben.

De waarde van een lokale VVD om  signalen over te brengen naar Den Haag voor vorming beleid. is van essentieel belang. Malik Azmani heeft hierover op 22 oktober j.l. schriftelijke vragen gesteld aan de staatssecretaris. Er komt nog dit jaar een vervolg debat.

Aanvullende informatie over algemene aanpak van de Staatssecretaris Mark Harbers (VVD) aangaande de  aanpak criminaliteit van asielzoekers, zijn de EBTL’s (Extra Begeleiding en Toezicht Locaties) in Hoogeveen en Amsterdam. Dit is een VVD creatie. Het lik op stuk beleid is bij veel gemeenten nog niet bekend. 

Azmani laat ook weten dat gewerkt wordt aan een compensatieregeling voor getroffen winkeliers. Die kunnen een beroep doen op  Service Organisatie directe Aansprakelijkheidsstelling (SODA) om de schade te verhalen op de dief.

Malik Azmani is Lid VVD fractie in de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Woordvoerder Immigratie & Asiel, Mensenhandel & Prostitutie, AIVD/Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.