VVD-fractie gaat voor gym- sportvoorziening in het Onderdijks

De VVD-fractie gaat tijdens de begrotingsbehandeling van de gemeenteraad komende week voorstellen om toch een gym-sportvoorziening in het Onderdijks te realiseren.

De VVD-fractie heeft geconstateerd dat deze gewenste sportvoorziening door het college niet is gehonoreerd. Wij vinden het jammer dat dit voornemen niet door het college wordt opgepakt.

Een wijk als Onderdijks verdient zijn eigen gym-sportvoorziening. Dan hoeven de leerlingen van de beide scholen, OBS Villa Nova en CBS Het Stroomdal, niet meer met bussen naar sporthal De Reeve worden gebracht. Goed voor het milieu en een besparing op de vervoerskosten. Daarnaast kunnen sport- en bewegingsclubs ook gebruik maken van de sportvoorziening. Raadslid Marieke Spijkerman: “Wij zijn ervan overtuigd dat deze gym-sportvoorziening ervoor gaat zorgen dat het nog fijner wordt om in het Onderdijks te wonen. De VVD-fractie vind ruimte voor sport en investeren in sport belangrijk.”

Het voorstel is om de kosten voor de bouw en de grond te betalen uit het “vrij besteedbare” budget van de raad en op korte termijn ook te starten met de bouw zodat in 2019 al gebruik kan worden gemaakt van de gym-sportvoorziening.

Op maandagavond 12 en woensdagavond 14 november wordt de begroting behandeld in twee vergaderingen, aanvang 19.30 uur.  U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.