Raadspraat VVD - Over vrijheid en gastvrijheid

Over vrijheid en gastvrijheid
De VVD-fractie heeft onlangs schriftelijke vragen gesteld aan het college over de hinderlijke overlast van scooterrijders op de Oudestraat. Na meerdere bezoeken aan de Oudestraat op zonnige zomeravonden viel op hoe er regelmatig door scooterrijders heel hard en geen rekening houdend met spelende kinderen over de Oudestraat wordt gereden. Ronduit asociaal gedrag te noemen, wat door bezoekers en ondernemers als zeer hinderlijk wordt ervaren. Onze inzet is dat er meer wordt gewerkt aan de bewustwording van de scooterrijders (en ook de fietsers tijdens winkelopeningstijden) zodat we met elkaar gastvrijheid niet alleen met de mond belijden maar ons ook gastvrij gaan gedragen. Daarnaast zal een consequente handhaving ook zeker bijdragen aan een vriendelijker straatbeeld. Ondernemers blij, bezoekers blij en ook de bewoners van de binnenstad natuurlijk.

Zondagsopenstelling supermarkten
Vrijheid om te doen wat je wilt, ook op de zondag. Met het huidige college zien wij serieuze kansen om de zondagsopenstelling voor supermarkten te realiseren. De kiezer heeft op 21 maart jl. gesproken en de discussie is naar onze mening uitgebreid gevoerd. Ik ben ervan overtuigd dat de verdraagzaamheid in Kampen ruimte laat voor ieders overtuiging. En waarbij de vrijheid van de een de vrijheid van de ander niet mag belemmeren. Met elkaar rekening houden met de ander, zodat iedereen zijn zondag kan beleven en invullen naar eigen wens en geen betutteling meer.

Rondje Kampen
Afgelopen zaterdag hebben we met een afvaardiging van raad en college een bus tour gemaakt langs al onze zeven prachtige kernen. Over gastvrijheid gesproken! Allereerst de complimenten voor alle dorpsbesturen die ons hebben ontvangen en vanuit eigen ervaring en beleving hebben verteld wat er speelt en wat men belangrijk vindt in hun eigen gemeenschap. Zeven kernen met veel verschillen door ligging en omvang maar ook met veel overeenkomsten en wensen. Een ding is duidelijk dat ze allemaal behoefte hebben aan woningbouw in kleine aantallen voor zowel de jongeren en starters als ook voor de ouderen. Langzaam groeien en de eigen identiteit behouden zijn daarbij belangrijk. Het was een fantastisch mooie dag, met een zonnetje hebben we genoten van de veelzijdigheid en eigenheid van het buitengebied. De kernen zijn springlevend en het bezoeken waard!

Wist u dat
In de gemiddelde gevulde koek zitten 360 Kcal. Dat is op jaarbasis, uitgaande van 12 raadsvergaderingen, 4320 Kcal. Dat is zo’n 1,5 Kg extra lichaamsgewicht. Waarvan akte!