Raadspraat Harry Bruins: “Gemiddeld” ligt elke stad niet aan de IJssel

“Coalitie op zoek naar nieuwe verdienmodellen” kopt een onderdeel in het coalitieprogramma CU/CDA/GL en GBK. Inkoppertje als we niet oppassen.

Wat is er aan de hand. In kampen hebben we ca. 4,1 miljard aan WOZ waarde woningen en 1 miljard aan waarde Niet woningen (scholen, sportkantines, kerken, ov. maatschappelijk vastgoed en bedrijven)

Uit cijfers blijkt dat woningen ongeveer op het gemiddelde landelijke heffingspercentage  zitten van rond de 0,13%. Met de totale woonlasten scoort Kampen het laagst in de regio met 566 euro/woning. 160 euro lager als het landelijk gemiddelde. Dit komt omdat Kampen het zeer goed doet om de kosten laag te houden voor riolering en afvalstoffenheffing. Dit zijn zogenaamde kostendekkende posten wat betekent; dit mag niet hoger doorberekend worden. Super toch !

Voor niet woningen is het Kamper tarief OZB ca. 0,28%. Dat is ca 0,18% lager als het landelijk gemiddelde  

U voelt het al aankomen, jawel hier zit het verdienmodel want deze mogen we laten stijgen.

Hier is de VVD fractie absoluut op tegen. Waarom?

 De “gemiddelde stad” bestaat niet en iedere stad heeft zo zijn eigenheid. Wij mogen er trots op zijn dat onze inwoners gemiddeld 160 euro/woning minder betalen aan woonlasten en gaan deze  niet verhogen door meer  OZB te laten betalen om gelijk te trekken met de gemiddelde woonlasten.

Kampen is uniek en onderscheidend. Je wilt toch niet zo’n gemiddelde gemeente zijn, gemiddeld ligt elke stad toch ook niet aan de IJssel?

De VVD fractie is voor behoud van de ingezette koers  zonder lastenstijging voor   bedrijven en inwoners. 

Voor beide groepen scoren we verdienstelijk laag. Dan kan je het niet alleen op de bedrijven afwentelen.

Het zou de nieuwe coalitie sieren en dan te streven om als verdienmodel met minder financiële middelen meer te gaan doen. Vooral de nadruk op DOEN.

Dan nog iets.

Voordat we de komende periode een banaal dialoog krijgen over de zondagsrust, nog even een duidelijk signaal.

Het gaat over de slogan in het coalitieprogramma “iedereen doet en telt mee….”

Als  een minderheid behoefte heeft aan een openstelling van een supermarkt op zondag en je zou behoren tot de meerderheid die daar geen gebruik van maakt, om wat voor reden dan ook, tel je pas mee als onze gemeente  aan de openstelling meewerkt, dan pas ben je echt “inklusief” .

Uit scores van de stemwijzer gemeenteraadsverkiezingen Kampen zijn de meningen overigens duidelijk gepeild; merendeel (66%) is voor een supermarkt open op zondag. Mooi begin en natuurlijk maatwerk.


Met alle respect, laten we persoonlijke gevoelens niet aan elkaar opdringen. Er is al wetmatigheid genoeg, is het niet van onze eigen overheid dan wel vanuit de vele verschillende religieuze hoeken.

Mijn overgrootmoeder  mocht vroeger niet breien op zondag; over “beperkingen” gesproken!


Een fijne en vrije vakantie toegewenst.

met vriendelijke groet, 

Harry Bruins

VVD fractie Kampen en IJsselmuiden