Een nieuw college bezien door de “liberale bril”

Reactie van de VVD-fractie op de nieuwe coalitie en het programma

Een nieuw college bezien door de “liberale bril”.

 

Getalsmatig en uitgaand van het standpunt dat de grootste partijen een coalitie moeten vormen is deze coalitie de juiste optelsom. Of dat recht doet aan de uitslag vanuit het liberale perspectief is te bezien? Uiteraard vindt de VVD-fractie dat niet. Daarom geven wij als cijfer een krappe 6. De liberale stem van onze inwoners, ruim 15%, wordt nu na 8 jaar niet vertegenwoordigd in ons stadsbestuur.

 

Onze verwachting is dat het nieuwe college veel aandacht zal hebben voor duurzaamheid, energietransitie, het mogelijk maken van woningbouw en meer vergroening van de openbare ruimte. Prima. Daarnaast minder ruimte voor het autoverkeer in en naar de stad en meer aandacht voor fiets en wandelverkeer.

 

Het nieuwe college zal gaan voor een sterke economie als randvoorwaarde voor de ontwikkeling van deze regio. Volgens de VVD fractie is een sterke economie eerder en daardoor juist sterker de motor voor de gemeente. Voor meer bedrijvigheid, meer banen, vooruitgang en dus een meer welbevinden.

 

De ambitie is het bestaande financiële beleid zorgvuldig na te leven. Echter het nieuwe college verschaft zich de ruimte de lasten voor onze inwoners en bedrijven te kunnen verhogen. Dat staat haaks op het huidige financiële beleid. Dus….!

 

Helaas, maar toch ook wel verwacht, geeft het nieuwe college geen ruimte aan bijvoorbeeld het gezamenlijke plan van de supermarkten ten aanzien van een beperkte openstelling op zondag. Ondanks de aangekondigde vernieuwing en de visie over “samenleven” en een “gezamenlijke verantwoordelijkheid” blijft de ruimte voor een eigen persoonlijke invulling van de zondag beperkt. Ook de ruimte voor meer kleinere gezellige meerdaagse weekend evenementen en verruiming van de kaderstelling daarvoor, is niet in de plannen opgenomen. Wij hadden het graag wat bruisender gezien.

 

De VVD-fractie verwacht boeiende politieke debatten tussen de coalitiepartners onderling en met de oppositie. En zoals u van ons bent gewend leveren wij daar een constructieve bijdrage aan.