Manegeterrein IJsselmuiden: nieuwe woonlocatie?

Een verrassende suggestie over een toekomstige woningbouwlocatie in IJsselmuiden: het manegeterrein tussen de Oosterholtseweg en de Oosterlandenweg. VVD Kampen/IJsselmuiden heeft gedurende de campagne op straat en op de markt inwoners van IJsselmuiden gevraagd waar in de nabije toekomst woningen gebouwd moeten worden. Het plan Koster is al vol en nagenoeg alle kavels op ‘Het Meer’ zijn verkocht.

Meerdere keren is de suggestie van het manegeterrein als toekomstige woningbouwlocatie genoemd. De locatie ligt centraal in IJsselmuiden en is goed bereikbaar. Ook ligt ze in de directe omgeving van veel voorzieningen zoals het gezondheidscentrum, scholen, kerken, bibliotheek en het woon-zorg en dienstencentrum De Maarlenhof. Ook sluit de locatie aan op de huidige woningbouw. Duidelijk is dat de manage toch gaat verplaatsen, er komt daarmee ruimte beschikbaar.

Verder is genoemd plan Fuite en het open gebied aansluitend aan de Losse Landen – woningbouw Koekoekspolder. Maar: deze locaties liggen niet centraal, was een veel gehoorde mening.


De VVD-fractie heeft bij de behandeling van de begroting 2018 het initiatief genomen om de continuïteit voor woningbouw in IJsselmuiden te waarborgen. De ingediende motie is door een meerderheid van de gemeenteraad aangenomen. Het benoemen van locaties is voor de VVD het vervolg op de aangenomen motie. De VVD-fractie heeft aangegeven dat de vrijgekomen locaties van een aantal leegstaande schoolgebouwen uitstekend geschikt zijn voor woningbouw. Zeker is dat de VVD-fractie nu ook het manegeterrein meeneemt in de afweging.

Naast nieuwe bouwlocaties gaven inwoners aan dat er vraag is naar een grote diversiteit nieuw te bouwen woningaanbod. Er komt naast de gangbare woningbouw behoefte aan woningen voor eenpersoonshuishoudens en seniorenwoningen in de directie omgeving van voorzieningen.