Christendom, Kampendom; tijd voor reflectie?

Beste medebewoners van Kampen.

 

 We gaan het nu niet hebben over oliebollen en zondagsrust, alhoewel de eersten lekker kunnen zijn, de tweede daar beslist een ieder (met respect) zelf maar over hoe die dat wil beleven.  Ook gaat het nu niet over wat de politiek  in de afgelopen tijd voor elkaar heeft gekregen. Te veel borstklopperij. De vraag is wat hebt u voor elkaar gekregen en waar loop je steeds vast tegen de “muur” van ons gemeentehuis. Is ons gemeentelijk bedrijf wel adequaat genoeg om jouw, als klant/inwoner, in uw proces  te kunnen laten versnellen/helpen zonder hinder te hebben van onzinnige, nutteloze regelgeving waardoor besluitvorming over jouw plannen en ideeën niet gelijktijdig mee oplopen en jij dus steeds in de wachtstand zit. Dit doet “pijn” het kost motivatie, tijd en geld. Voorbeelden te over.

 

Ruimtelijke ordening  op de schop. Het werd tijd. Bestemmingsplannen worden straks vervangen door  omgevingsplannen waarbij inwoners en haar omgeving de richting bepalen. Uitgaan van de behoefte vraag. Hopelijk dat bestaande bestemmingen dan ook makkelijker omgezet kunnen worden naar een ander gebruik. Hier zal een pittige gedragsverandering aan vooraf gaan. Als raad zullen we dus niet weer op onze snufferd gaan zoals bij Bolwerk Buitenwacht. Niet te strak vasthouden aan 360 pp. Voor gastvrijheid moet je ruimte bieden. Het moet niet altijd vol staan met als gevolg veel zoekverkeer. Mogelijk kan de waterpartij een onsje minder?   Met enige creativiteit met als prioriteit  het oplossen van het waterprobleem, meer groen, vervolgens een verbeterend woongenot en met een flexibilisering van het  aantal pp is dit gebied prachtig en hopelijk toch ook binnen het nog “onbekende budget” vorm te geven.  Dus alle partijen en dus ook de ondernemersbelangen tekenen letterlijk en figuurlijk mee.

Loslaten is het toverwoord, geen belemmeringen bij initiatieven en teveel beperkingen opleggen. Dit is inderdaad ook weer een proces van “learning by doing”

De visie is kwaliteit inbrengen, de raad heeft sturingsvisie en moet continue kijken en peilen waar behoefte aan is. Wel zullen participerende partijen ook iets moeten vinden van de financiële haalbaarheid en komen met oplossingen daarvoor of is die verantwoordelijkheid dan wel weer voor de raad? Als je financieel ergens in participeert zie je de kansen en ook de beperkingen. De Inzet is toch om wederzijds voordeel te behalen?

Creëren van  draagvlak  vraagt ook om een flexibele open houding van zowel raad als belanghebbende participerende bedrijven,  inwoners, het college en ambtelijke ondersteuning.

Hetzelfde geldt ook voor  herinrichting van het groene hart.  Er zijn in hoofdlijnen belangrijke keuzes gemaakt. Kernwoorden zijn dan niet overvragen, goed terugkoppelen, persoonlijk benaderen, waardering wel met spelregels en goede coaching.  “Go for it”

 

Wilt u een meer liberaal Kampen?  met als kernwaarden vrijheid, veiligheid, verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheidheid, sociale rechtvaardigheid en vedraagzaamheid?

Een bruisende , groene, veilige stad en platteland, ruimer evenementenbeleid,  openstelling voor passende detailhandel op de zondag in een stad van ons allemaal, respect voor andersdenkenden en investeren in sport en cultuur, houd u van geen geneuzel en wel van aanpakken (en mocht u nooit gestemd hebben) ga dan stemmen op 21 maart .

 

Nog even dit; De Hoeksteen heeft inmiddels een thema avond gehouden over christelijke politiek. Te veel partijen leverde een wanverhouding op tussen christelijk en niet christelijk. Ook deze kerk heeft keuzevrijheid. Wij hadden het wel fijn gevonden uitgenodigd te zijn en het dan niet alleen over “politiek” te hebben.

 

Vervolg op raadspraat;

Hoe ontwikkelt zich Kampen verder.

Kunt u zich het voorstellen,  geen woonwijken Onderdijks, Hagenbroek, de Maten waar  de weidevogels  in grote getalen weer rondvliegen?

Geen Eilandbrug, Molenbrug en de N50 en al het verkeer over de oude IJsselbrug.

Had u hier dan nog wel gewoond en/of gewerkt is dan ook de vraag en waar dan wel?

 

Ook hetzelfde geld voor de huidige Zuiderzeehaven. Wel allemaal ten spijt voor de bedrijvigheid in en om Kampen en nu komt ie,  de lokale/regionale werkgelegenheid in Kampen dat bijdraagt aan een sociaal maatschappelijk  sterker milieu.

Plannen voor inbreiding/uitbreiding Zuiderzeehaven en of samenwerking met andere locaties, het zou een uitdaging kunnen zijn om toch de meest groene (blauwe) havenregio van europa te realiseren. We zien deze positieve voorbereidende ontwikkelingen tegemoet rekening houdend bijdragen aan een beter milieu met minder vervoer over de weg en meer over het water. De lokatie hoeft zo mogelijk helemaal niet ten koste gaan van nog meer buitengebied en we kunnen ook kiezen voor kwaliteit boven kwantiteit.

 

Het zijn allemaal grootse zaken en  zullen zeker de kleine zaken, die vaak nog belangrijker zijn,  niet uit het oog verliezen.

Dit vinden wij als lokale VVD vooral belangrijk  voor ook een sociaal Kampen.

Want als er niets verdient wordt, kun je het ook niet uitgeven en al helemaal niet via de gemeentelijke belasting om er allerlei ramp projecten mee te kunnen financieren laat staan onze monumentale stad te onderhouden. De zogenaamde financiële “kringloop”

 

Wie willen we als stad Kampen zijn. Voelbaar en beleefbaar. De Oudestraat als winkelstraat kan veel compacter, minder rommelig wat betreft reclame uitingen op straat en een meer pure uitstraling  waarbij de verrassing achter de winkelpui komt te liggen die het winkelend publiek moet verleiden om naar binnen te komen

Door allen enthousiast te worden en nieuwsgierigheid op te wekken  over onze cultuurrijke(binnen)stad en omringend platteland, nodigt alleen al  mensen uit om hier te komen wonen, winkelen, recreëren en nog mooier  een bedrijf te beginnen. Algemeen stads belang is leren succes te delen.  

 

Belangrijk is om nu een aantal bekende (ramp)projecten eerst eens af te ronden.

Ons ambtelijk apparaat is hier niet op berekend.

Kampen is een community waar we wel een sociaal economisch en ecologisch verdienmodel doel nastreven;  zonder bedrijvigheid minder werkgelegenheid met als gevolg minder culturele en sociale mogelijkheden. Kort gezegd sociaal en groen; gewoon doen maar niet “te”

 

Dus voor mij geld een betrouwbare samenwerking, transformatie gericht naar een nieuw community denken, het reduceren van populisme en extremisme wat humor en relativering belemmerd. Goede invulling geven aan wat voor welvaart, welzijn en welbevinden  onze stad voor ogen heeft.

Liefdevolle opvoeding, passend gewaardeerd goed onderwijs, inspirerende sport en cultuur en zinvol werk voorkomt onveiligheid en ondermijning ook in Kampen

 

Deze uitdagende transformatieroept om structurele vormen van verandering op het gebied van consumentenvertrouwen, klimaatverandering, bevolkingsgroei met verplaatsing, bodem en waterproblematiek en het daarbij behorend verdienmodel

Wat wel zeker is, is dat we – vanuit een Nederlandse bril - op weg zijn naar een meer duurzame wereld. Zo werken veel bedrijven naar 2030 klimaatneutraal en circulair. En ja onze leefomgeving  is toe aan veelkleurigheid en diversiteit. 

Dit vraagt om een scherpe antenne van leiders

Dat zijn veelal links breinigen. U weet wel analytisch sterk. Ratio en IQ centraal. Powerpoints met diagrammen en pijlen. Excelsheet fundamentalisten. Alles kapot analyseren en doorkauwen tot er geen smaak meer in zit. ,,Nee. Het kan niet. Vinken. Reactief.’’ 

Wil je echt transformatie stappen zetten en markten veranderen dan heb je rechts breinigen nodig. Friskijkers, beelddenkers, mensen die iedereen enthousiast maken. Rasoptimisten. ,,Ja. Het kan wel. die vinken niet maar vonken Co-Creatief.’’ Dit met minder overheid en vooral meer inwoners en ondernemers initiatief. Dat is waardevol en geeft zingeving

En hoe gaat het ondertussen met onze portemonnee? De begrotingsscan, die ons te wachten staat, is een mooi instrument om in de toekomst meer te doen met minder financiële middelen zodat we meer overhouden. Begrijp me goed, dus  meer halen uit de beschikbare middelen zou ook al mooi zijn zonder dat we ergens op besparen of lasten te verhogen  voor onze inwoners en bedrijven. 


Tot slot:  Kampen is een kans voor een gastvrije (religieuze) stad waar mensen met respect en passend naar behoefte in keuzevrijheid zonder dwang hun “boodschappen” kunnen halen. Die keuze is in Kampen heel breed ook op zondag en wens dat een ieder toe in alle rust voor zowel bewoner, bezoeker als winkelier.

  


Harry Bruins  

Raadslid VVD Kampen/IJsselmuiden Plek 3 op lijst GR2018


Persoonlijk;

Harry Bruins (57 jaar) , geboren in IJsselmuiden.  Momenteel raadslid, staat  op de derde plek VVD GR18 . Agrarisch ondernemer  op het Kampereiland, participeert in zuivelbedrijf, daarnaast werkzaam als agrarisch bedrijfsec. adviseur en als taxateur landelijk vastgoed. Lokaal betrokken bij de ontwikkeling  en onderbrengen van de kernactiviteiten  agro & food- en  recreatie & toerisme  sector in de gebieds coop.  IJsseldelta.


Tot zijn 55 ste geen politieke ambities. Te veel geneuzel en verlies van te veel tijd, kwam erachter  dat je je niet alles kunt laten gezeggen. Veel te veel projecten “modderen” maar voort.  Gaat voor een ondernemend Kampen die voelbaar en beleefbaar is waar humaniteit boven bureaucratie gaat, waar onze boeren en tuinders  de rentmeesters zijn van het buitengebied met voor de agro & food sector een primair podium. 

Een gemeente die financieel meer haalt uit bestaande middelen en waar het vestigingsklimaat uitnodigend is voor bedrijven en bewoners en waar we niet kijken naar je geloof maar wel naar je gedrag, waar een/de “boodschap” op zondag te halen is voor iedereen. 


Menigeen zal zich verbazen over de bestuurlijke ambities die ik sindskort heb in de gemeente Kampen als liberaal raadslid voor de VVD. Graag wil ik dit uitleggen waarom. Ik kan kiezen uit een lokale of landelijke, groene, liberale,  sociale of religieuze partijen. 

Ik begrijp de bezorgdheid van Groen over de natuur, van Sociaal hoe je voldoende besteedbaar inkomen krijgt en met wie je dat voor jouw gaat verdienen, van Lokaal natuurlijk “Kampen first”  met de koppeling naar landelijk beleid en dan de  grote keuze aan religieuze partijen ieder met hun eigen waarheid.

Van alles heb ik wel wat en wil voor mezelf de vrijheid hebben om voor al deze richtingen de balans te kiezen aanwezig in 1 partij. Ik ga uit van de kernwaarden en niet uit van principes die voor de een geloofwaardig en de ander ongeloofwaardig kunnen zijn. Mijn kernwaarden zijn vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid.

Ik wens dat inwoners van Kampen vanuit hun individuele menselijkheid, de liefde bovenal, met elkaar om kunnen gaan en zoeken naar wat we gemeen hebben en te respecteren wat het verschil maakt.

Dus niet alleen gaan voor een “waardevol” Kampen maar voor een “waarde(n)vol” Kampen


Met vriendelijke groet

Harry Bruins

Contactgegevens
Mandjeswaardweg 6
Kampen
e-mail harry@erf1.nl
06-41386482