Appelboom geplant op het Kampereiland

In aanwezigheid van de leerlingen van de Ds. Joh. Van de Wendeschool planten Marieke Spijkerman (VVD) en Hilde Palland (CDA) een appelboom op Kampereiland.

Tijdens de algemene beschouwingen in de raad van Kampen bood CDA fractievoorzitter Hilde Palland het college een appelboom aan ter nagedachtenis en herinnering aan 500 jaar Reformatie.

VVD-wethouder Marieke Spijkerman wist wel een mooie plek voor deze boom, op het Kampereiland.

Vrijdag 8 december is de boom aangeboden. Na het planten is door Hilde Palland aan de leerlingen uitleg gegeven over de betekenis van de reformatie, wie was Maarten Luther en het waarom van een appelboom.