Reactie Kamper VVD-fractie uitstel verbreding N50

De Kamper VVD-fractie heeft haar ongenoegen uitgesproken richting de VVD in de Tweede Kamer over het uitstel van de verbreding van de N50 en vraagt om uitleg.

Boze brief VVD Kampen over uitstel verbreding N50

 

De kamper VVD-fractie heeft haar ongenoegen uitgesproken richting de VVD  in de Tweede Kamer over het uitstel van de verbreding van de N50 en vraagt om uitleg.

Beent Keulen: “Met de nodige ergernis en ontzetting hebben we uit de media moeten vernemen dat de minister voornemens is geen enkele haast te maken”. Uit onderzoeken blijkt dat het traject N50 geen echt “knelpunt” is, volgens de minister.

VVD Kampen wijst de Kamerleden op de aangenomen motie Visser (VVD) over de verbreding van de N50 en de toegezegde forse bijdrage van de regio.

''De N50 moet op korte termijn veiliger worden zonder de vele ongelukken en zonder de dagelijkse filevorming. We blijven ons daarvoor inzetten'', aldus VVD fractievoorzitter Beent Keulen.