Artikel

Er is wat onduidelijkheid ontstaan over de ambitie van Martin Ekker voor wat betreft zijn bereidheid om de functie van raadslid / commissielid te willen uitoefenen voor de VVD.

De directe aanleiding is het krantenartikel in de Stentor afgelopen weekend.

Ter voorkoming van misverstanden het volgende.  Er is een gesprek geweest met Martin, die aangeeft geen ambitie te hebben om als raads- of commissielid actief te worden.

Hij wil met zijn plaats op de lijst blijk geven aan zijn steun voor de VVD en wil daar in de komende tijd ook invulling aan geven door als adviseur van de fractie te gaan fungeren

Op deze wijze wil hij met zijn opgedane ervaring de VVD kiezer ten dienste zijn.

 

Met vriendelijke groet, Bert Weever, voorzitter