De knellende kans voor wietteelt

De VVD fractie ziet het al voor zich, een borreltje drinken op de wietplantage in de Koekoekspolder. The place to be voor rust ontspanning en geestelijke verruiming, geteeld op aardwarmte en zonne energie. Is dat niet nog eens out of the box denken?

Maar is dit iets voor de Koekoekspolder zoals de SP denkt! Je verkoopt er echt geen extra hectares door volgens Harry Bruins.

 

De VVD fractie staat niet onwelwillend tegenover een experiment en ondersteund het regeeraccoord van VVD, CDA, CU en D66 dat deze beheersbare teelt voor medische recreatieve doeleinden een kans moet hebben. Immers het legaliseren gaat een halt toeroepen aan de illegaliteit door o.a. prijsdaling, vermindering criminaliteit en afnemende straathandel. Ook is het van belang dat deze producten zo verantwoord en zo veilig mogelijk worden gebruikt door een koppeling te maken met een slimme regulering van deze teelt

Harry Bruins geeft aan dat het slechts gaat om een experiment in  6 tot 10 gemeenten. Het is een pilot.

De SP denkt bij de uitvoering van dit experiment aan de Koekoekspolder. Is dat nu wel zo geschikt, vraag  Bruins zicht hard op af: “We zullen goed moeten nagaan dat wanneer een aanvraag uit onze gemeente voor een experiment wordt gehonoreerd, wat dan de meest geschikte locatie is. Wie het experiment gaat uitvoeren en welke voorwaarden daarbij worden gesteld”. Veel vragen die beantwoord moeten worden in dien de gemeente Kampen voor het experiment in aanmerking komt.

 

Zover gaat het niet komen. De raad heeft in meerderheid de motie van de SP verworpen.