Raadvergadering over Bovenhavenstraat 14

Behoud en restauratie of sloop en historiserend herbouwen van de villa Bovenhavenstraat 14. Dat was volgens VVD fractievoorzitter Beent Keulen de keuze waar de raad in de raadsvergadering van 2 november voor stond.

Een lang slepend dossier waar maar geen uitvoerbaar besluit over genomen kon worden. Het college geeft in een informatienota te kennen uitvoering te geven aan het raadsbesluit uit 2011, behoud en renovatie. De voorliggende SGP motie gaat uit van sloop en terugbouwen van de villa in de geest van de huidige verschijningsvorm en passend binnen de kaders van beschermd stadsgezicht.

De VVD fractie heeft aangegeven in principe te kiezen voor behoud en restauratie en tevens een plan te ontwikkelen voor de andere 2 panden, de directeurswoning en de glashandel. Lukt dat niet, dan sloop en historiserend herbouwen.

Ook heeft Beent Keulen aangegeven dat deze raad een besluit moet nemen zodat dit college met de uitvoering van het besluit in deze raadsperiode kan beginnen.

Op uitdrukkelijke wens van de VVD fractie heeft het college toegezegd eerst in gesprek te gaan met partijen rond de Bovenhavenstraat of behoud en restauratie van de villa en een plan voor de andere 2 panden mogelijk is binnen de door de raad gestelde kaders alvorens uitvoering te geven aan de door de raad aangenomen motie van sloop en herbouw.