“Met respect in gesprek over de winkelopenstelling op zondag. JA.. graag! Een vrije keus voor zowel winkelier als de bezoeker”

“ Met respect in gesprek over de winkelopenstelling op zondag. JA.. graag! Een vrije keus voor zowel winkelier als de bezoeker”

 

Tijdens de commissievergadering van woensdag 18 oktober over de opening van supermarkten op zondag heeft de VVD fractie aangegeven dat zij het initiatiefvoorstel over de verruiming van de winkeltijdenverordening had kunnen inbrengen. Maar niet nu in deze raadsperiode 2014- maart 2018. Er zijn hierover duidelijk afspraken gemaakt bij de coalitieonderhandelingen . De fractie houdt zich hier aan. Is een betrouwbare partner.

Bij de verkiezingen in 2018 zal dit één van de thema’s zijn. De VVD gaat voor meer ruimte voor ondernemers, ook voor hun openingstijden. Maar het blijft een vrije keuze voor zowel de ondernemers als de gebruikers/bezoekers.


De VVD koestert de afspraken die op initiatief van de VVD fractie al wel zijn gemaakt wat betreft de openstelling van winkels op zondagen tijdens weekend evenementen en de verruiming van de sluitingstijden bij evenementen.