Verkiezing lijsttrekker en verkiezingsprogramma 2018-2022

VVD Kampen/IJsselmuiden , bijeen in algemene ledenvergadering op 11 september heeft niet zonder trots besloten dat zij als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 ,hebben aangewezen Marieke Spijkerman.

Namens de VVD een periode van meer dan zeven jaar gemeenteraadswerk en sinds kort wethouder, was Marieke een vanzelfsprekende keus. De besluitvorming omtrent haar lijsttrekkerschap was unaniem.

Marieke heeft haar sporen verdient in de politiek en wordt o.a. gewaardeerd voor haar kennis op het gebied van werk en participatie. Zij is collegiaal en heeft draagvlak binnen politiek Kampen.

Zij is in hart en nieren liberaal en bepleit dat er binnen de samenleving ruimte is voor ieders levensovertuiging en dat respectvol zijn ten opzichte van je medemens daaraan bijdraagt. “Ik wil graag een gemeente waar de mensen de ruimte krijgen om er iets moois van te maken, waar je kunt ondernemen en waar het bestuur in gesprek is met de inwoners. Ik heb de drive om door te gaan en met een mooi team onze energie in te zetten voor een economische voortvarend Kampen met een bruisend historisch hart”

Tevens is in de vergadering het verkiezingsprogramma vastgesteld onder de titel “Liberaal Kampen”.