Marieke Spijkerman over het wethouderschap

Op 8 juni jl ben ik geïnstalleerd als wethouder en toegetreden tot het college van Kampen. Ik beschouw dit als een bijzondere eervolle taak in dienst van en voor het belang van onze prachtige gemeente. Ik dank het bestuur en de fractie voor het in mij gestelde vertrouwen

Na 7 jaar raadslidmaatschap is het mooi om een volgende stap te kunnen maken, een hele stap, dat realiseer ik mij terdege. Ik wil graag mijn bijdrage leveren aan een gemeente waar de mensen de ruimte krijgen om er iets moois van te maken, waar je kunt ondernemen, leren, werken, recreëren en waar het bestuur in gesprek is met de mensen. Alleen met elkaar bereik je iets, dat is mijn volle overtuiging.

De portefeuilles die onder mijn verantwoordelijk vallen zijn Wonen, Beheer Openbare Ruimte, Gemeentelijk Vastgoedbeheer, Personeel & Organisatie, Monumenten en Facilitaire zaken. Specifieke taken zijn Cultureel Vastgoed en Stedelijk Waterbeheer.  Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Kampen naar een moderne Hanzestad, het huidige coalitieprogramma realiseren en de portefeuilles goed eigen maken is mijn inzet tot de volgende verkiezingen.  U heeft mij leren kennen als een doelgericht en vasthoudend raadslid, deze eigenschappen zal ik als wethouder zeker niet inwisselen. Wel wil ik mijn dienstbare en verbindende eigenschappen eraan toevoegen. Mijn ambities voor 2018 en verder zijn duidelijk, samen met het team van de VVD Kampen/IJsselmuiden een goede verkiezingscampagne neerzetten en daarna wederom verantwoordelijkheid nemen.