Raadspraat Beent Keulen 8 augustus

 Raadspraat, door Beent Keulen, fractievoorzitter VVD raad Kampen

 

Kamper Partnerstad Soest (Duitsland)

In het weekend van 28, 29 en 30 juli heb ik onze partnerstad Soest (Duitsland) mogen bezoeken. Met nog drie leden van de raad, leden van het college, leden van de werkgroep Kampen-Soest en anderen hebben we de jubileumviering 25 jaar partnerschap mogen meemaken. Al veel langer zijn er intensieve contacten tussen de 2 steden, echter de ondertekening van het document heeft 25 jaar geleden officieel plaatsgevonden.

Soest is een sfeervolle stad met een eigen cultuur in het Duitse Sauerland. De moeite waard om te bezoeken.

De viering van het 25 jarig jubileum vond gelijktijdig plaats met de “Soester Fehde 2017”.

Met dit stadsfeest worden de herinneringen herdacht van de slag om Soest welke plaatsvond in 1444. Met succes won Soest de strijd van de Keulse Aartsbisschop waardoor Soest haar zelfstandigheid en haar stedelijke vrijheden kon behouden.

We waren gast bij de “Soester Fehde 2017” waar deze “grote Aanval op de Stad” door ongeveer duizend deelnemers uit heel Europa voor de muren van de stad werd nagespeeld. Een indrukwekkend “gevecht”.

Ter afsluiting van de feestelijkheden vond een internationale Oecumenische dienst plaats in de Domkirche Soest. Na afloop van de dienst heeft de Kamper dirigent Gerwin van den Plaats een prachtig en indrukwekkend orgelconcert gegeven. Mooi om mee te maken.

 

Zomerreces.

In juli en augustus worden geen vergaderingen van raad en commissies georganiseerd. Het zogenaamde zomerreces. Naast de vakanties wordt volop de voorbereiding voor het komend vergaderseizoen getroffen. De komende maanden wordt ook aandacht besteed aan de voorbereidingen voor de verkiezingen in maart 2018. Het zal mij overigens niet verbazen dat hieraan voorafgaand eerst landelijke verkiezingen worden georganiseerd als een vorming van een nieuw kabinet mislukt!

 

Vertraging besluitvorming Villa Boven Havenstraat.

De VVD fractie had graag het voorstel van het college over de villa Boven Havenstraat 14 in de raadsvergadering van 6 juli behandeld. Op voorstel van D66 heeft de raad in meerderheid besloten de besluitvorming uit te stellen. De VVD fractie deelt het standpunt van het college dat historische herbouw van de villa op dezelfde plaats, in de authentieke bouwstijl en in de zelfde verschijningsvorm voor Kampen en financieel voor de gemeente de beste oplossing is. Ondanks een goed doordacht en voorbereid collegevoorstel lukt het de fracties van D66 en GroenLinks nog 44 schriftelijke vragen te stellen. Dit betekent wellicht opnieuw grote vertraging in de besluitvorming waardoor het huidige aanzicht van de Boven Havenstraat nog wel even zal voortduren. Helaas!!

 

Beent Keulen