Onderzoek CPO2-project

De fractie en het bestuur van de VVD Kampen/IJsselmuiden volgen de discussie omtrent het CPO2-project op de wijk Onderdijks en zijn blij dat er een nader onderzoek komt naar deze kwestie.

Pas als alle feiten boven water zijn , kunnen wij een genuanceerde mening vormen omtrent dit onderwerp.

Vooralsnog gaan we er vanuit dat deze kwestie berust op miscommunicatie.

- De fractie en het bestuur van de VVD Kampen/IJsselmuiden