Marieke Spijkerman kandidaat-wethouder VVD Kampen IJsselmuiden

Als het aan de VVD fractie ligt, wordt Marieke Spijkerman de nieuwe wethouder voor de VVD in het College van B&W Kampen. Zij volgt daarmee Martin Ekker op die tijdens de raadsvergadering van 3 mei zijn functie ter beschikking heeft gesteld.

Fractievoorzitter Beent Keulen geeft te kennen verheugd te zijn zo snel al een kandidaat wethouder te kunnen presenteren. Hij hoopt dat in de raadsvergadering van 8 juni Spijkerman benoemd wordt. Ze kan dan per direct met de werkzaamheden starten.

Marieke Spijkerman is vanaf 2010 raadslid voor de VVD in de raad van Kampen. Ze heeft zich met name bezig gehouden met onderwerpen zoals de zorg en WMO, werk en inkomen, sport en onderwijs. En ze heeft zich altijd ingezet voor het betrekken en horen van de jongeren in de lokale politiek. Haar ervaring in het bedrijfsleven als onder andere adviseur en manager maken haar naast de politieke ervaring een geschikte kandidaat. Zij is maatschappelijk betrokken, verbinder en het creëren van draagvlak behoort tot haar kwaliteiten. Haar kennis en ervaring op het gebied van personeelsbeleid, opleiden en organisatieontwikkeling zet zij graag in.

Spijkerman: “Maar ook de onderwerpen als wonen, monumenten en de openbare ruimte hebben mijn interesse. Samen met inwoners en de professionals invulling geven aan de openbare ruimte, ook hier liggen maatschappelijke opgaven en die zijn direct zichtbaar en tastbaar. Dat is ook het mooie van mijn ruime ervaring als raadslid, hiervoor moet je wel over een brede kijk beschikken en weten wat er speelt in de gemeente. Mijn belangstelling ligt breed en de functie van wethouder acht ik een eervolle functie in dienst van en voor deze prachtige gemeente. Ik ben dankbaar voor het vertrouwen dat ik krijg van mijn fractie en van het bestuur”.